Sensoriskt material – viktigt för lärande

Hos oss finns en hel del sensoriskt materiel som bjuder in till och uppmuntrar rörelse, aktivitet och repetition. Magi uppstår när händer och intellektet arbetar tillsammans. Ett exempel är rosa tornet som består av 10 träkuber i en matematisk graderad serie. Den minsta är 1 kubikcentimeter, och därefter ökar storleken på kuberna allteftersom med 1 cm i alla dimensioner. Den största är 1 kubikdecimeter.
Att bygga torn och experimentera är kul, och dessutom är handen intellektets viktigaste instrument.