Fågelholkar

I tisdags städade mullebarnen våra fågelholkar och flyttade på den ena. Sen lyssnade vi på våra lockfåglar: koltrasten, talgoxen, blåmesen och hackspetten.

fagelholk