Kooperativ

Föräldrakooperativ med anställd personal

Vi är ett föräldrakooperativ med anställd personal. Personalen har det pedagogiska ansvaret, men vi föräldrar kan vara med och påverka utformningen av barnens vardag. Du satsar lite av din tid – tillbaka får du en förskola med hög kvalitet! Förskolan får utrymme att skapa en lugn arbetsmiljö, en mer aktiv verksamhet och med mer tid för varje barn i mindre barngrupper. Föräldrar på Svanen upplever en öppenhet, delaktighet, gemenskap och förståelse för barnens vardag på förskolan.

Städ

Vi föräldrar städar en del av förskolan ca 2-4 h per månad och det finns möjlighet att nyttja städfirma.

Jour

Verksamheten drivs av pedagoger och inarbetade vikarier nyttjas i första hand, men det finns även ett jourschema där föräldrar kan behöva ställa upp del av dag eller heldag (9-15). Erfarenhetsmässigt uppstår jourbehov ca 0-2 gånger per år per familj. Inom föräldragruppen skapas också flexibilitet genom att dagar byts eller att jour byts mot städning för att det ska passa varje familj på bästa sätt.

Arbetsgrupper & styrelse

Alla föräldrar är också med i en arbetsgrupp som sköter en del av det praktiska arbetet kring förskolan. Idag finns sju grupper: innefix, utefix, häck & sax, sop & töm, städ & jour, rekryt & info och trivsel & fest. Dessutom finns en styrelse, bestående av föräldrar i kooperativet.

Nya familjer

Som ny familj får ni en fadderfamilj som finns till hands vid behov.

Stadgar

Föräldrakooperativets stadgar