”Kottarna Bruse”

Vi har varit i skogen och lekt bland myrstackarna, blåbärsris, lingonris, elefantstenen och kottarna Bruse med mera.

Tillbaka på förskolegården fortsatte flera barn att leka ”kottarna Bruse” med stor glädje!