Nacka kommuns kundundersökning

Svanen har höga resultat på de kvalitetsmått som Nacka kommun jämför förskolors verksamhet genom återkommande kundundersökningar.

Se Jämföraren på Nacka kommuns hemsida.

jamforaren