Vår verksamhet

Våra avdelningar

Vi har två avdelningar, som är utformade för att passa respektive åldersgrupp:
Grodan: för barn ca 1-3 år
Näckrosen: för barn ca 3-5 år.

Trygghet, stimulans & glädje, i Montessori-anda

Miljön på Svanen är trygg, stimulerande och rolig. Den är utformad för att väcka nyfikenhet och ge rika möjligheter till lek och olika aktiviteter. Förskolans verksamhet är inspirerad av Montessoripedagogiken, vilket innebär att barnets eget utvecklingsstadium ska styra. Barnen väljer därför aktiviteter själva och arbetar ostört i lugn takt. Vi blandar det unika Montessorimaterialet med traditionella leksaker.

Verksamheten inomhus

Utelek

Vi lägger stort fokus på utevistelse – och att njuta av och lära om naturen. De äldsta barnen blir medlemmar i Friluftsfrämjandet, och går på utflykt med sina Mulle- och Knyttegrupper varje vecka under sommarhalvåret, vilket är mycket populärt! Läs mer om Skogsmulle i förskolan på Friluftsfrämjandets hemsida och Svanens sida på Friluftsfrämjandet.

Verksamheten utelek

Friluftsfrämjandet

Kultur

Kultur är också en viktig fråga för oss. Barnen åker regelbundet iväg på utflykter till t ex museer, teaterföreställningar och bibliotek. Läsning, rytmik och dans är också givna inslag i vår verksamhet.

Utflykt till stadsmuseet

Olika teman

Vi arbetar också med olika teman. Exempel är: kultur och mat från olika länder, yoga, capoiera, experiment och vi välkomnar gärna föräldrar som berättar om resor, yrken eller spännande äventyr.

Svanen teman

Återkommande aktiviteter

Utöver detta har vi återkommande aktiviteter, som t ex det uppskattade lilla Vasaloppet, som går av stapeln varje vinter. Barnen åker då en liten slinga, får blåbärssoppa – och medalj förstås! Läs mer om aktiviteter på Svanen på bloggen.

Lilla Vasaloppet

Nacka kommuns kundundersökning

Svanen har höga resultat på de kvalitetsmått som Nacka kommun jämför förskolors verksamhet genom återkommande kundundersökningar. Se Jämföraren på Nacka kommuns hemsida.